Konferencja podsumowująca projekt

W dniu 28 listopada br. w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce odbyła się konferencja podsumowująca działania w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku oraz modernizacja i zakup wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce". Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej.

Czytaj więcej...

Prace remontowe w Domach Pomocy Społecznej

Od kilku tygodni w Domach Pomocy Społecznej w Osieku i Pakówce prowadzone są intensywne prace remontowe. Na ich realizację w latach 2010 - 2011 Powiat Rawicki pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 496 471,75 zł. Realizowany projekt obejmuje modernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku oraz modernizację i zakup wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Osieku

W dniu 23 lipca 2010 roku rozpoczęto prace związane z przebudowa budynku administracyjno- mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Osieku pn.: „Rozbudowa schodów zewnętrznych oraz budowa platformy dla osób niepełnosprawnych".
Wykonawcą robót jest firma ,,MALKOR'' Grzegorz Orłowski ul. Hubala 11, 64-100 Leszno. Wartość zadania to 546616,74 złotych.

Czytaj więcej...

Konferencja inaugurująca projekt

W dniu 23 marca 2010 roku w sali Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce odbyła się konferencja inaugurującą projekt pod nazwą „Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku oraz modernizacja i zakup wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce". Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie na modernizacje i zakup wyposażenia

W dniu 12 lutego 2010 roku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Rawickim, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku oraz modernizacja i zakup wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce". Wniosek został złożony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej.

Czytaj więcej...